თვითმმართველობა და რეგიონული განვითარება
კანონმდებლობა პროექტები პუბლიკაციები
მთავარი

„პარტნიორობა კარგი მმართველობისთვის" პროგრამის ფარგლებში ფინანსური ბენჩმარკინგის ანგარიშის პრეზენტაცია

29.11.2017

ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით, „პარტნიორობა კარგი მმართველობისთვის“ ფარგლებში, ადგილობრივი...

ვრცლად
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება: ტრენინგი - ,,საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებში საინვესტიციო პროექტის მომზადების ეტაპები “

01.09.2017

მიმდინარე წლის 29-30 აგვისტოს სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული...

ვრცლად
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება: ტრენინგი - „ინვესტიციების ხელშეწყობა რეგიონში“

01.08.2017

მიმდინარე წლის 27-28 ივლისს, თბილისში, სასტუმროში ,,ბეტსიში“ სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი...

ვრცლად
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება: ტრენინგი - ,,რეგიონული განვითარება და სტრატეგიული დაგეგმვა“

25.07.2017

მიმდინარე წლის 8-9 ივლისს სასტუმროში ,,ბაზალეთის ტბა“ სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი...

ვრცლად
არქივი
ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის ოფიციალური ვებ-გვერდი