თვითმმართველობა და რეგიონული განვითარება
კანონმდებლობა პროექტები პუბლიკაციები
მთავარი

მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება: ტრენინგი - ,,საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებში საინვესტიციო პროექტის მომზადების ეტაპები “

01.09.2017

მიმდინარე წლის 29-30 აგვისტოს სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული...

ვრცლად
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება: ტრენინგი - „ინვესტიციების ხელშეწყობა რეგიონში“

01.08.2017

მიმდინარე წლის 27-28 ივლისს, თბილისში, სასტუმროში ,,ბეტსიში“ სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი...

ვრცლად
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება: ტრენინგი - ,,რეგიონული განვითარება და სტრატეგიული დაგეგმვა“

25.07.2017

მიმდინარე წლის 8-9 ივლისს სასტუმროში ,,ბაზალეთის ტბა“ სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი...

ვრცლად
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება: ტრენინგი - „სივრიცითი მოწყობა“

26.06.2017

მიმდინარე წლის 22-23 ივნისს სსიპ-ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერტორიული...

ვრცლად
არქივი
ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის ოფიციალური ვებ-გვერდი