თვითმმართველობა და რეგიონული განვითარება
კანონმდებლობა პროექტები პუბლიკაციები
თანამშრომლები

მარიამ დავითაშვილი

 

მთავარი სპეციალისტი

ტელ: +99532 2510644

ელ. ფოსტა: mariam.davitashvili@lsg.gov.ge

 

 

ნათია გლოველი

 

ფინანსისტი

ტელ: +99532 2510648

ელ. ფოსტა: natia.gloveli@lsg.gov.ge

 

 

თამარ მორბედაძე

 

უფროსი სპეციალისტი

ტელ: +99532 2510640

ელ. ფოსტა: t.morbedadze@lsg.gov.ge

 

 

ირმა სეხნიაშვილი

 

უფროსი სპეციალისტი

ტელ: +99532 2510644

ელ. ფოსტა: irma.sekhniashvili@lsg.gov.ge 

 

 

ნიკოლოზ კირთაძე

 

სპეციალისტი

ტელ: +99532 2510663

ელ.ფოსტა: n.kirtadze@lsg.gov.ge

 

 

გიგა გოგინაშვილი

 

ლოგისტიკის სპეციალისტი

ტელ: +99532 2510641

ელ. ფოსტა: goginashviligiga@gmail.com

 

 



ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის ოფიციალური ვებ-გვერდი