თვითმმართველობა და რეგიონული განვითარება
კანონმდებლობა პროექტები პუბლიკაციები
ტრენინგების გეგმა

 საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების 2014 წლის გეგმა

 

გუბერნატორების ადმინისტრაციების ტრენინგ-გეგმა

 

თვითმმართველი ერთეულების ტრენინგ-გეგმა

 

რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ტრენინგ-გეგმა

 

 

საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების 2015 წლის გეგმა

 

გუბერნატორების ადმინისტრაციების ტრენინგ - გეგმა 

 

თვითმმართველი ერთეულების ტრენინგ - გეგმა

 

რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ტრენინგ-გეგმა

 

 

საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების 2016 წლის გეგმა

 

გუბერნატორების ადმინისტრაციების ტრენინგ - გეგმა

 

რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ტრენინგ - გეგმა

 

 

საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების 2017 წლის გეგმა

 

გუბერნატორის ადმინისტრაციების ტრენინგ - გეგმა

 

რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ტრენინგ-გეგმავანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის ოფიციალური ვებ-გვერდი