თვითმმართველობა და რეგიონული განვითარება
კანონმდებლობა პროექტები პუბლიკაციები
პროაქტიულად გამოქვეყნებული ინფორმაცია 1.4

სსიპ ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის მიერ შემუშავებული სტრატეგიები, კონცეფციები და სამოქმედო გეგმები

 

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
გუბერნატორების ადმინისტრაციების ტრენინგ-გეგმა 25.11.2014
თვითმმართველი ერთეულების ტრენინგ-გეგმა 25.11.2014
რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ტრენინგ-გეგმა 25.11.2014
ცენტრის 2014 წლის სამოქმედო გეგმა 03.06.2014

ცენტრის 2015 წლის სამოქმედო გეგმა 22.01.2015
ცენტრის 2016 წლის სამოქმედო გეგმა 21.01.2016

გუბერნატორების ადმინისტრაციების ტრენინგ-გეგმა 21.01.2016

რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ტრენინგ-გეგმა 21.01.2016

გუბერნატორების ადმინისტრაციების ტრენინგ-გეგმა 16.11.2016

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ტრენინგ-გეგმა 16.11.2016ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის ოფიციალური ვებ-გვერდი