თვითმმართველობა და რეგიონული განვითარება
კანონმდებლობა პროექტები პუბლიკაციები
პროაქტიულად გამოქვეყნებული ინფორმაცია 2.2

 

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები

 

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე–3 თავი 14.01.2014

მთავრობის დადგენილება #219 14.01.2014

საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტი 17.04.2014ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის ოფიციალური ვებ-გვერდი