თვითმმართველობა და რეგიონული განვითარება
კანონმდებლობა პროექტები პუბლიკაციები
პროაქტიულად გამოქვეყნებული ინფორმაცია 2.4

სიპ ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის მიერ საქართველოს პრეზიდენტისთვის, პარლამენტისთვის და პრემიერ მინისტრისათვისწარდგენილი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში

 

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
2013 წლის ანგარიში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე. პარლამენტს 14.01.2014
 2013 წლის ანგარიში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე. პრემიერ- მინისტრს 14.01.2014

 2013წლის ანგარიში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე.პრეზიდენტს 14.01.2014
2014 წლის ანგარიში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე. პარლამენტს 10.12.2014

 2014 წლის ანგარიში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე. პრემიერ- მინისტრს 10.12.2014

2014 წლის ანგარიში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე.პრეზიდენტს 10.12.2014

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 2015 წლის 10 დეკემბრის ანგარიში 09.12.2015

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 2016 წლის 10 დეკემბრის ანგარიში 09.12.2016

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 2017 წლის 10 დეკემბრის ანგარიში 08.12.2017

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 2018 წლის 10 დეკემბრის ანგარიში 13.12.2018ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის ოფიციალური ვებ-გვერდი