თვითმმართველობა და რეგიონული განვითარება
კანონმდებლობა პროექტები პუბლიკაციები
პროაქტიულად გამოქვეყნებული ინფორმაცია 3.2
ფაილის დასახელება

განთავსების თარიღი

ფაილის ბმული


საქართველოს მთავრობის დადგენილება #412

2014 წლის 18 ივნისი ქ. თბილისი

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული კონკურსის

ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ


 25.08.2014ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის ოფიციალური ვებ-გვერდი