თვითმმართველობა და რეგიონული განვითარება
კანონმდებლობა პროექტები პუბლიკაციები
პროაქტიულად გამოქვეყნებული ინფორმაცია 3.3

სსიპ ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში

 

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში 14.01.2014
დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში I კვარტალი 28.04.2014

დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში II კვარტალი 07.07.2014

დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში III კვარტალი 24.10.2014

დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში IV კვარტალი 26.01.2015

დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში 2015 წლის I კვარტალი 17.04.2015

დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში 2015 წლის II  კვარტალი 13.07.2015

დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში 2015 წლის III  კვარტალი

12.10.2015

დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში 2015 წლის IV კვარტალი 21.01.2016

დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში 2016 წლის I კვარტალი 20.04.2016

დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში 2016 წლის II კვარტალი 21.07.2016

დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში 2016 წლის III კვარტალი 24.10.2016

დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში 2016 წლის IV კვარტალი 18.01.2017

დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში 2017 წლის I კვარტალი 20.04.2017

დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში 2017 წლის II კვარტალი 21.07.2017

დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში 2017 წლის III კვარტალი 31.10.2017

დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში 2017 წლის IV კვარტალი 30.01.2018

დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში 2018 წლის I კვარტალი 20.04.2018

დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში 2018 წლის II კვარტალი 18.07.2018

დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში 2018 წლის III კვარტალი 25.10.2018ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის ოფიციალური ვებ-გვერდი