თვითმმართველობა და რეგიონული განვითარება
კანონმდებლობა პროექტები პუბლიკაციები
პროაქტიულად გამოქვეყნებული ინფორმაცია 4.1

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

 

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა III კვარტალი 14.01.2014

 სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა IV კვარტალი 14.01.2014
სახელმწიფო შესყიდვების 2014 წლის  წლიური გეგმა   24.04.2014

სახელმწიფო შესყიდვების 2014 წლის  წლიური გეგმა 25.07.2014

სახელმწიფო შესყიდვების 2014 წლის  წლიური გეგმა 24.10.2014

სახელმწიფო შესყიდვების 2014 წლის  წლიური გეგმა 26.01.2015

სახელმწიფო შესყიდვების 2015 წლის  წლიური გეგმა 17.04.2015

სახელმწიფო შესყიდვების 2015 წლის  წლიური გეგმა 13.07.2015
სახელმწიფო შესყიდვების 2015 წლის  წლიური გეგმის ცვლილება 21.01.2016

სახელმწიფო შესყიდვების 2016 წლის წლიური გეგმა I კვარტალი 20.04.2016

სახელმწიფო შესყიდვების 2016 წლის წლიური გეგმა II კვარტალი 21.07.2016

სახელმწიფო შესყიდვების 2016 წლის წლიური გეგმა III კვარტალი 24.10.2016

სახელმწიფო შესყიდვების 2016 წლის წლიური გეგმა IV კვარტალი 18.01.2017

სახელმწიფო შესყიდვების 2017 წლის წლიური გეგმა I კვარტალი 20.04.2017

სახელმწიფო შესყიდვების 2017 წლის წლიური გეგმა II კვარტალი 21.07.2017

სახელმწიფო შესყიდვების 2017 წლის წლიური გეგმა III კვარტალი 31.10.2017

სახელმწიფო შესყიდვების 2017 წლის წლიური გეგმა IV კვარტალი 30.01.2018

სახელმწიფო შესყიდვების 2018 წლის წლიური გეგმა კვარტალი 20.04.2018

სახელმწიფო შესყიდვების 2018 წლის წლიური გეგმა II კვარტალი 18.07.2018

სახელმწიფო შესყიდვების 2018 წლის წლიური გეგმა III კვარტალი 25.10.2018
ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის ოფიციალური ვებ-გვერდი