თვითმმართველობა და რეგიონული განვითარება
კანონმდებლობა პროექტები პუბლიკაციები
პროაქტიულად გამოქვეყნებული ინფორმაცია 4.3

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ

 

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ  25.07.2014
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ  08.12.2014

სსიპ – ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრს 2015 წლის პირველ კვარტალში სახელმწიფო ქონების გასხვისება არ განუხორციელებია

17.04.2015
სსიპ – ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრს 2015 წლის მეორე კვარტალში სახელმწიფო ქონების გასხვისება არ განუხორციელებია 13.07.2015
სსიპ – ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრს 2015 წლის მესამე კვარტალში სახელმწიფო ქონების გასხვისება არ განუხორციელებია 12.10.2015
სსიპ – ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრს 2015 წლის მეოთხე კვარტალში სახელმწიფო ქონების გასხვისება არ განუხორციელებია 21.01.2016
სსიპ – ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრს 2016 წლის პირველ კვარტალში სახელმწიფო ქონების გასხვისება არ განუხორციელებია 20.04.2016
სსიპ – ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრს 2016 წლის მეორე კვარტალში სახელმწიფო ქონების გასხვისება არ განუხორციელებია 21.07.2016
სსიპ – ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრს 2016 წლის მესამე კვარტალში სახელმწიფო ქონების გასხვისება არ განუხორციელებია 24.10.2016
სსიპ – ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრს 2016 წლის მეოთხე კვარტალში სახელმწიფო ქონების გასხვისება არ განუხორციელებია 18.01.2017
სსიპ – ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრს 2017 წლის პირველ კვარტალში სახელმწიფო ქონების გასხვისება არ განუხორციელებია 20.04.2017
სსიპ – ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრს 2017 წლის მეორე კვარტალში სახელმწიფო ქონების გასხვისება არ განუხორციელებია 21.07.2017
სსიპ – ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრს 2017 წლის მესამე კვარტალში სახელმწიფო ქონების გასხვისება არ განუხორციელებია 31.10.2017
სსიპ – ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრს 2017 წლის მეოთხე კვარტალში სახელმწიფო ქონების გასხვისება არ განუხორციელებია 30.01.2018
სსიპ – ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრს 2018 წლის პირველ და მეორე კვარტალში სახელმწიფო ქონების გასხვისება არ განუხორციელებია 18.07.2018
სსიპ – ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრს 2018 წლის მესამე კვარტალში სახელმწიფო ქონების გასხვისება არ განუხორციელებია 25.10.2018


ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის ოფიციალური ვებ-გვერდი