თვითმმართველობა და რეგიონული განვითარება
კანონმდებლობა პროექტები პუბლიკაციები
პროაქტიულად გამოქვეყნებული ინფორმაცია 5.1

სსიპ ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის დამტკიცებული და და-ზუსტებული ბიუჯეტები

 

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
ცენტრის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2013წ 14.01.2014
ცენტრის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2014წ 24.04.2014

ცენტრის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2014წ 25.07.2014

ცენტრის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2014წ 24.10.2014

ცენტრის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2014წ 26.01.2015

ცენტრის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2015წ 17.04.2015

ცენტრის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2015წ 13.07.2015
ცენტრის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2015წ 12.10.2015
ცენტრის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2015წ IV კვარტალი 21.01.2016

ცენტრის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2016წ I კვარტალი 20.04.2016

ცენტრის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2016წ II კვარტალი 21.07.2016

ცენტრის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2016წ III კვარტალი 24.10.2016

ცენტრის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2016წ IV კვარტალი 20.01.2017
ცენტრის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2017წ I კვარტალი 20.04.2017

ცენტრის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2017წ II კვარტალი 21.07.2017

ცენტრის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2017წ III კვარტალი 31.10.2017

ცენტრის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2017წ IV კვარტალი 30.01.2018

ცენტრის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2018წ კვარტალი 20.04.2018
ცენტრის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2018წ II კვარტალი 18.07.2018

ცენტრის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2018წ III კვარტალი 25.10.2018ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის ოფიციალური ვებ-გვერდი