თვითმმართველობა და რეგიონული განვითარება
კანონმდებლობა პროექტები პუბლიკაციები
პროაქტიულად გამოქვეყნებული ინფორმაცია 5.2

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი ჯამით)

 

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 2013წ 14.01.2014
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 2014წლის I კვარტალი 24.04.2014
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 2014წლის II კვარტალი 25.07.2014
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 2014წლის III კვარტალი 24.10.2014

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 2014წლის IV კვარტალი 26.01.2015

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 2015წლის I კვარტალი 17.04.2015

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 2015წლის II კვარტალი 13.07.2015
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 2015წლის III კვარტალი 12.10.2015

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 2015წლის IV კვარტალი 21.01.2016

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 2016წლის I კვარტალი 20.04.2016
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 2016წლის II კვარტალი 21.07.2016

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 2016წლის III კვარტალი 24.10.2016

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 2016წლის IV კვარტალი 20.01.2017

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 2017წლის I კვარტალი 20.04.2017
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 2017წლის II კვარტალი 21.07.2017

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 2017წლის III კვარტალი 31.10.2017

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 2017წლის IV კვარტალი 30.01.2018

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 2018წლის I კვარტალი 20.04.2018

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 2018წლის II კვარტალი 18.07.2018

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 2018წლის III კვარტალი 25.10.2018

 ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის ოფიციალური ვებ-გვერდი