თვითმმართველობა და რეგიონული განვითარება
კანონმდებლობა პროექტები პუბლიკაციები
პროაქტიულად გამოქვეყნებული ინფორმაცია 5.3

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად)

 

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
 გაცემული სარგოს, დანამატების და პრემიების შესახებ I-IV კვარტალი 14.01.2014
 გაცემული სარგოს, დანამატების და პრემიების შესახებ 2014 წლის I კვარტალი 24.04.2014

 გაცემული სარგოს, დანამატების და პრემიების შესახებ 2014 წლის II კვარტალი 25.07.2014

 გაცემული სარგოს, დანამატების და პრემიების შესახებ 2014 წლის III კვარტალი 24.10.2014

გაცემული სარგოს, დანამატების და პრემიების შესახებ 2014         წლის  IV კვარტალი 26.01.2015

გაცემული სარგოს, დანამატების და პრემიების შესახებ 2015 წლის  I კვარტალი 17.04.2015

გაცემული სარგოს, დანამატების და პრემიების შესახებ 2015 წლის  II კვარტალი 13.07.2015

გაცემული სარგოს, დანამატების და პრემიების შესახებ 2015 წლის  III კვარტალი 12.10.2015
გაცემული სარგოს, დანამატების და პრემიების შესახებ 2015 წლის  IV კვარტალი 21.01.2016

გაცემული სარგოს, დანამატების და პრემიების შესახებ 2016  წლის  I კვარტალი 20.04.2016


გაცემული სარგოს, დანამატების და პრემიების შესახებ 2016  წლის  II კვარტალი 21.07.2016

გაცემული სარგოს, დანამატების და პრემიების შესახებ 2016  წლის  III კვარტალი 24.10.2016

გაცემული სარგოს, დანამატების და პრემიების შესახებ 2016  წლის  IV კვარტალი 20.01.2017

გაცემული სარგოს, დანამატების და პრემიების შესახებ 2017 წლის  I კვარტალი 20.04.2017

გაცემული სარგოს, დანამატების და პრემიების შესახებ 2017 წლის  II კვარტალი 21.07.2017

გაცემული სარგოს, დანამატების და პრემიების შესახებ 2017 წლის  III კვარტალი 31.10.2017

გაცემული სარგოს, დანამატების და პრემიების შესახებ 2017 წლის  IV კვარტალი 30.01.2018

გაცემული სარგოს, დანამატების და პრემიების შესახებ 2018 წლის  I კვარტალი 20.04.2018

გაცემული სარგოს, დანამატების და პრემიების შესახებ 2018 წლის  II კვარტალი 18.07.2018

გაცემული სარგოს, დანამატების და პრემიების შესახებ 2018 წლის  III კვარტალი 25.10.2018ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის ოფიციალური ვებ-გვერდი