თვითმმართველობა და რეგიონული განვითარება
კანონმდებლობა პროექტები პუბლიკაციები
პროაქტიულად გამოქვეყნებული ინფორმაცია 5.4

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული  სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (ცალ-ცალკე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ განხორციელებული მივლინებების მიხედვით)

 

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
 გაცემული მივლინების შესახებ I-IV კვარტალი 14.01.2014
გაცემული მივლინების შესახებ I კვარტალი 24.04.2014

გაცემული მივლინების შესახებ II კვარტალი 25.07.2014

გაცემული მივლინების შესახებ III კვარტალი 24.10.2014

გაცემული მივლინების შესახებ IV კვარტალი 26.01.2015

გაცემული მივლინების შესახებ 2015 წლის I კვარტალი 17.04.2015

გაცემული მივლინების შესახებ 2015 წლის II კვარტალი 13.07.2015

გაცემული მივლინების შესახებ 2015 წლის III კვარტალი 12.10.2015
გაცემული მივლინების შესახებ 2015 წლის IV კვარტალი 21.01.2016

გაცემული მივლინების შესახებ 2016 წლის I კვარტალი 20.04.2016


გაცემული მივლინების შესახებ 2016 წლის II კვარტალი 21.07.2016

გაცემული მივლინების შესახებ 2016 წლის III კვარტალი 24.10.2016

გაცემული მივლინების შესახებ 2016 წლის IV კვარტალი 20.01.2017
გაცემული მივლინების შესახებ 2017 წლის I კვარტალი 20.04.2017

გაცემული მივლინების შესახებ 2017 წლის II კვარტალი 21.07.2017

გაცემული მივლინების შესახებ 2017 წლის III კვარტალი 31.10.2017

გაცემული მივლინების შესახებ 2017 წლის IV კვარტალი 30.01.2018

გაცემული მივლინების შესახებ 2018 წლის კვარტალი 20.04.2018

გაცემული მივლინების შესახებ 2018 წლის II კვარტალი 18.07.2018

გაცემული მივლინების შესახებ 2018 წლის III კვარტალი 25.10.2018ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის ოფიციალური ვებ-გვერდი