თვითმმართველობა და რეგიონული განვითარება
კანონმდებლობა პროექტები პუბლიკაციები
პროაქტიულად გამოქვეყნებული ინფორმაცია 5.5

სსიპ ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი მოდე-ლის მითითებით

 

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
 ცენტრის ბალანზე არსებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შესახებ 2013წ 14.01.2014
ცენტრის ბალანზე არსებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შესახებ 2014წ 26.01.2015

ცენტრის ბალანზე არსებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შესახებ 2015წ 21.01.2016

ცენტრის ბალანზე არსებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შესახებ 2016წ 20.01.2017
ცენტრის ბალანზე არსებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შესახებ 2017წ 30.01.2018ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის ოფიციალური ვებ-გვერდი