თვითმმართველობა და რეგიონული განვითარება
კანონმდებლობა პროექტები პუბლიკაციები
პროაქტიულად გამოქვეყნებული ინფორმაცია 5.6

ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ ჯამურად

 

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
საწვავის მოხმარება 2013წ 14.01.2014

საწვავის მოხმარება 2014წ 26.01.2015

საწვავის მოხმარება 2015წ 21.01.2016

საწვავის მოხმარება 2016წ 20.01.2017

საწვავის მოხმარება 2017წ 30.01.2018

 ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის ოფიციალური ვებ-გვერდი