თვითმმართველობა და რეგიონული განვითარება
კანონმდებლობა პროექტები პუბლიკაციები
პროაქტიულად გამოქვეყნებული ინფორმაცია 5.8

სსიპ "ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისიტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის " ბალანსზე უძრავი ქონება არ ირიცხება.ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის ოფიციალური ვებ-გვერდი