თვითმმართველობა და რეგიონული განვითარება
კანონმდებლობა პროექტები პუბლიკაციები
პროაქტიულად გამოქვეყნებული ინფორმაცია 5.9

ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები)  გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ ჯამურად

 

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
სატელეფონო საუბრებზე გაწეული ხარჯის შესახებ 2013წ 14.01.2014

სატელეფონო საუბრებზე გაწეული ხარჯის შესახებ 2014წ 26.01.2015

სატელეფონო საუბრებზე გაწეული ხარჯის შესახებ 2015წ 21.01.2016

სატელეფონო საუბრებზე გაწეული ხარჯის შესახებ 2016წ 20.01.2017

სატელეფონო საუბრებზე გაწეული ხარჯის შესახებ 2017წ 30.01.2018ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის ოფიციალური ვებ-გვერდი