თვითმმართველობა და რეგიონული განვითარება
კანონმდებლობა პროექტები პუბლიკაციები
პროაქტიულად გამოქვეყნებული ინფორმაცია 5.10

სსიპ – ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრს 2013/2014/2015/2016/2017 წელს უცხო სახელწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ გამოყოფილი ფინანსური დახმარება (გრანტები, კრედიტები)  არ მიუღია.ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის ოფიციალური ვებ-გვერდი