თვითმმართველობა და რეგიონული განვითარება
კანონმდებლობა პროექტები პუბლიკაციები
სიახლეები
ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სასწავლო პროგრამების ხარისხის უზრუნველყოფა

04.12.2015

„ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემის, მასში ჩართული უწყებების...

ვრცლად
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ტრენინგი - პრეზენტაციის უნარები

04.12.2015

მიმდინარე წლის 30 ნოემბერს და 1 დეკემბერს, სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და...

ვრცლად
თვითმმართველობის საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება: ტრენინგი - სტატისტიკურ მონაცემთა ბაზების შემუშავება, მართვა და გამოყენება.

01.12.2015

მიმდინარე წლის 24-27 ნოემბერს,  სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და...

ვრცლად
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება: ტრენინგი - საკომუნიკაციო სტრატეგიები

01.12.2015

მიმდინარე წლის 27 და 28 ნოემბერს, თბილისში, სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და...

ვრცლად
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება: ტრენინგი - ადმინისტრაციული წარმოება

01.12.2015

მიმდინარე წლის 26-27 ნოემბერს, ქობულეთში სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და...

ვრცლად
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
13
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის ოფიციალური ვებ-გვერდი