თვითმმართველობა და რეგიონული განვითარება
კანონმდებლობა პროექტები პუბლიკაციები
სიახლეები
თვითმმართველობის საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება: ტრენინგი თემაზე - მოქალაქეთა მონაწილეობა ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში

24.11.2015

მიმდინარე წლის 19-20 ნოემბერს  სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და...

ვრცლად
თვითმმართველობის საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება: ტრენინგი - მოქალაქეთა მონაწილეობა ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში

19.11.2015

მიმდინარე წლის 16-17 ნოემბერს  სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და...

ვრცლად
თვითმმართველობის საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება: ტრენინგი - სტატისტიკურ მონაცემთა ბაზების შემუშავება, მართვა და გამოყენება.

17.11.2015

მიმდინარე წლის 10-13 ნოემბერს ქობულეთში სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და...

ვრცლად
ტრენერთა ტრენინგი თემაზე „ადგილობრივი თვითმმართველობის თვითშეფასების სისტემა“

10.11.2015

მიმდინარე წლის 7 ნოემბერს სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული...

ვრცლად
თვითმმართველობის საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება: ტრენინგი - ქონების მართვა და განკარგვა

10.11.2015

მიმდინარე წლის 26-29 ოქტომბერს და 2-5 ნოემბერს, სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის...

ვრცლად
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის ოფიციალური ვებ-გვერდი