თვითმმართველობა და რეგიონული განვითარება
კანონმდებლობა პროექტები პუბლიკაციები
სიახლეები
საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება: ტრენინგი - საზოგადოებასთან ურთიერთობა სახელმწიფო სტრუქტურებში

02.10.2015

მიმდინარე წლის 29 და 30 სექტემბერს, თბილისში სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის...

ვრცლად
თვითმმართველობის საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება: ტრენინგი - სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების შემუშავება, პრიორიტეტების განსაზღვრა და რისკების შეფასება

30.09.2015

მიმდინარე წლის 24-27 სექტემბერს, ქობულეთში სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და...

ვრცლად
სამინისტროს საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება: ტრენინგი - სახელმწიფო შესყიდვები

30.09.2015

მიმდინარე წლის 26-27 სექტემბერს, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს სასწავლო ცენტრში,  სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის...

ვრცლად
სამუშაო შეხვედრა თემაზე - ტრენინგ-საჭიროებათა კვლევა

28.09.2015

მიმდინარე წლის 22-25 სექტემბერს სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და...

ვრცლად
თვითმმართველობის საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება: ტრენინგი - სივრცითი დაგეგმვა

23.09.2015

მიმდინარე წლის 13-16 სექტემბერს ქობულეთში სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და...

ვრცლად
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
16
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის ოფიციალური ვებ-გვერდი