თვითმმართველობა და რეგიონული განვითარება
კანონმდებლობა პროექტები პუბლიკაციები
სიახლეები
თვითმმართველობის საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება: ტრენინგი - მშენებლობის ზედამხედველობა

22.09.2015

მიმდინარე წლის 17-20 სექტემბერს ქობულეთში სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და...

ვრცლად
სამუშაო შეხვედრა თემაზე - ტრენინგ-საჭიროებათა კვლევა

21.09.2015

მიმდინარე წლის 16-19 სექტემბერს სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და...

ვრცლად
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმება

10.09.2015

მიმდინარე წლის 9 სექტემბერს, სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და...

ვრცლად
საქართველოს ორგანული კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორციელდა

27.08.2015

22 ივლისს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში“ ცვლილების...

ვრცლად
მორიგი სამუშაო შეხვედრა თვითმმართველი ერთეულების მოხელეთა სასწავლო პროგრამების მიმწოდებლებთან

21.08.2015

    სსიპ  - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის...

ვრცლად
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
17
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის ოფიციალური ვებ-გვერდი