თვითმმართველობა და რეგიონული განვითარება
კანონმდებლობა პროექტები პუბლიკაციები
სიახლეები
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება: ტრენინგი - „სივრიცითი მოწყობა“

26.06.2017

მიმდინარე წლის 22-23 ივნისს სსიპ-ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერტორიული...

ვრცლად
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება: ტრენინგი - პროექტის მართვა/კოორდინაცია

24.05.2017

მიმდინარე წლის 10-11 და 17-18 მაისს მართვის აკადემიაში სსიპ-ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის...

ვრცლად
ვიზიტი იტალიაში - მუნიციპალიტეტებს შორის თანამშრომლობის საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების მიზნით.

21.12.2016

ევროპის საბჭოსა და საერთაშორისო სოციოლოგიის გორიციის ინსტიტუტის ორგანიზებით (იტალია), ფრიული ვენეცია გრიულიის...

ვრცლად
სასწავლო ვიზიტი ჩეხეთის რესპუბლიკაში

16.12.2016

მიმდინარე წლის 4-9 დეკემბერს, პროექტის „თვითმმართველობის რეფორმის პროცესის მხარდაჭერა საქართველოში“...

ვრცლად
/
2
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის ოფიციალური ვებ-გვერდი