თვითმმართველობა და რეგიონული განვითარება
კანონმდებლობა პროექტები პუბლიკაციები
სიახლეები
საჯარო მოხელეთა სწავლება: ტრენინგი - შიდა აუდიტი

20.07.2015

5-8 ივლისს, კაჭრეთში, სასტუმრო ამბასადორში“, სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის...

ვრცლად
მუნიციპალიტეტების საყურადღებოდ!

16.07.2015

2015 წლის 7 ივლისს დამტკიცდა საქართველოს მთავრობის დადგენილება N319 „ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა...

ვრცლად
ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსთან კანონმდებლობის ჰარმონიზაციის სამუშაო ჯგუფის შევედრა

15.07.2015

  მიმდინარე წლის 10 და 11 ივლისს ქ. ქობულეთში გაიმართა ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსთან კანონმდებლობის...

ვრცლად
ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მოხელეთა სასწავლო პროგრამების შემუშავება

14.07.2015

  ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მოხელეთა სასწავლო პროგრამების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით, სსიპ -...

ვრცლად
საჯარო მოხელეთა სწავლება: ტრენინგი - პროექტის ინიციირება და მართვა

30.06.2015

სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის...

ვრცლად
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
20
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის ოფიციალური ვებ-გვერდი