თვითმმართველობა და რეგიონული განვითარება
კანონმდებლობა პროექტები პუბლიკაციები
სიახლეები
ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მოხელეთა სასწავლო პროგრამების შემუშავება

07.04.2015

ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მოხელეთა სასწავლო პროგრამების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით,...

ვრცლად
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება: ტრენინგი - საკანონმდებლო ჩარჩო - ადგილობრივი თვითმმართველობის უფლებამოსილებები და ვალდებულებები

25.03.2015

მიმდინარე წლის 23-24 მარტს ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მოხელეთათვის ჩატარდა ტრენინგი „საკანონმდებლო...

ვრცლად
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება: სემინარი - ევროინტეგრაციის საკითხები

24.03.2015

სსიპ "ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის"...

ვრცლად
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების 2015 წლის გეგმით გათვალისწინებული ტრენინგები დაიწყო

20.03.2015

სსიპ „ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის...

ვრცლად
შეხვედრა პოტსდამის უნივერსიტეტის თვითმმართველობის მეცნიერებათა ინსტიტუტში.

25.02.2015

ცენტრის დირექტორი, გიორგი ტოკლიკიშვილი, საჯარაო სამსახურის ბიუროს უფროსი ეკატერინე ქარდავა, თბილისის მერის...

ვრცლად
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
24
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის ოფიციალური ვებ-გვერდი