თვითმმართველობა და რეგიონული განვითარება
კანონმდებლობა პროექტები პუბლიკაციები
სიახლეები
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება: ტრენინგი თემაზე - ქონების მართვა და განკარგვა

05.12.2014

მიმდინარე წლის 26/27, 28/29 ნოემბერს და 1/2, 3/4 დეკემბერს, ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მოხელეთათვის,  ჩატარდა ...

ვრცლად
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება: ტრენინგი - პროგრამული ბიუჯეტი

05.12.2014

1 დეკემბერს თელავში დაიწყო ტრენინგების ციკლი თვითმმართველი ერთეულების საჯარო მოხელეთათვის თემაზე...

ვრცლად
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება: ტრენინგი - მენეჯმენტის საფუძვლები

24.11.2014

მიმდინარე წლის 19-20  და 21-22 ნოემბერს ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მოხელეთათვის, ბაზალეთის სასტუმრო...

ვრცლად
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება: ტრენინგი-სახელმწიფო/მუნიციპალური შესყიდვები

24.11.2014

მიმდინარე წლის 18-19 და 20-21 ნოემბერს ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მოხელეთათვის ქ.ქობულეთში სასტუმრო...

ვრცლად
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება: ტრენინგი - ინფრასტრუქტურული პროექტების შემუშავება და მონიტორინგი

17.11.2014

მიმდინარე წლის 10-11 და 13-14 ნოემბერს ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მოხელეთათვის,  ჩატარდა ტრენინგი თემაზე -...

ვრცლად
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
27
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის ოფიციალური ვებ-გვერდი