თვითმმართველობა და რეგიონული განვითარება
კანონმდებლობა პროექტები პუბლიკაციები
სიახლეები
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება: ტრენინგი - საპროექტო წინადადებების შემუშავება ახალი მეთოდოლოგიისა და პროცედურების შესაბამისად

06.12.2016

მიმდინარე წელს , თბილისში,  სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და...

ვრცლად
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება: ტრენინგი - სივრცით-ტერიტორიული მოწყობა

29.11.2016

მიმდინარე წლის  25 ნოემბერს, თბილისში,  სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის...

ვრცლად
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება: ტრენინგი - მუნიციპალიტეტების მიერ წვევამდელთა გამოძახების პრინციპები

28.11.2016

მიმდინარე წლის  26 ნოემბერს, თბილისში,  სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის...

ვრცლად
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება: ტრენინგი - საჯარო სამსახურის რეფორმა

28.11.2016

მიმდინარე წლის  24-25 ნოემბერს, თბილისში,  სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის...

ვრცლად
სამუშო შეხვედრა - მუნიციპალური სერვისების ეფექტიანობის შეფასება (Benchmarking) საქართველოს 15 მუნიციპალიტეტში

28.11.2016

2016 წლის 18 და 22 ნოემბერს ქუთაისსა და თბილისში სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის...

ვრცლად
/
/
3
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის ოფიციალური ვებ-გვერდი