თვითმმართველობა და რეგიონული განვითარება
კანონმდებლობა პროექტები პუბლიკაციები
სიახლეები
სამუშაო შეხვედრა თვითმმართველი ერთეულების საჯარო მოსამსახურეთა კვლიფიკაციის ამაღლების საჭიროებათა განხილვის მიზნით

24.09.2014

დღეს,  24  სექტემბერს, თბილისში, სასტუმრო „ამბასადორში“ გაიმართა ფოკუს-ჯგუფის სამუშაო შეხვედრა, ...

ვრცლად
ტრენინგი თემაზე - „ტრენინგ საჭიროებათა შეფასება“

19.09.2014

10 საპილოტე მუნიციპალიტეტის ადამიანური რესურსების მართვაზე პასუხისმგებელი თანამშრომლებისთვის 18-19 სექტემბერს...

ვრცლად
სამუშაო შეხვედრა მუნიციპალური ქონების განკარგვის წესთან დაკავშირებით

15.09.2014

დღეს, სსიპ „ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის...

ვრცლად
სამუშაო შეხვედრა ადამიანური რესურსების მართვის ექსპერტებთან

12.09.2014

მიმდინარე წლის 11 სექტემბერს გაიმართა სამუშაო შეხვედრა, რომელსაც ესწრებოდნენ  სსიპ „ ვანო ხუხუნაიშვილის...

ვრცლად
შეხვედრა ადგილობრივი თვითმმართელობის მოხელეთა კონკურსის და ატესტაციის ტესტირების ეტაპის განხორციელების საკითხებთან დაკავშირებით

11.09.2014

მიმდინარე წლის 9  სექტემბერს გაიმართა შეხვედრა ადგილობრივი თვითმმართელობის მოხელეთა კონკურსის და...

ვრცლად
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
30
/
/
/
/
/
/
/
/
ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის ოფიციალური ვებ-გვერდი