თვითმმართველობა და რეგიონული განვითარება
კანონმდებლობა პროექტები პუბლიკაციები
სიახლეები
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება: ტრენინგი - მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური საკითხები და დეცენტრალიზაცია

05.08.2016

მიმდინარე წლის  16-17ივლისს, ყაზბეგში, ხოლო  23-24, 30-31 ივლისს, კაჭრეთში,  სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის...

ვრცლად
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება: ტრენინგი - საჯარო სამსახურის რეფორმა

27.07.2016

მიმდინარე წლის  23-24 ივლისს, ბაკურიანში,  სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის...

ვრცლად
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება: ტრენინგი - რეგიონული განვითარება და სტრატეგიული დაგეგმვა

27.07.2016

მიმდინარე წლის  21-22 ივლისს, ბაკურიანში,  სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის...

ვრცლად
კონფერენცია - მიზნობრივი ტრანსფერის გაანგარიშების წესის შესახებ

21.07.2016

2016 წლის 9-10 ივლისს, ქ. ქობულეთში საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინიციატივით,...

ვრცლად
/
/
/
/
/
6
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის ოფიციალური ვებ-გვერდი