თვითმმართველობა და რეგიონული განვითარება
კანონმდებლობა პროექტები პუბლიკაციები
სიახლეები
კონფერენცია - თვითშეფასების სისტემის დანერგვა საქართველოს მუნიციპალიტეტებში

01.06.2016

ქ. ახალციხის, ქ. ქუთაისისა და ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტებში 2015-2016 წლებში განხორციელებული თვითშეფასების შედეგების...

ვრცლად
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება: ტრენინგი - საჯარო პოლიტიკის ანალიზი და შეფასება

25.05.2016

მიმდინარე წლის 23-24 მაისს,  თბილისში, სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და...

ვრცლად
ადგილობრივი თვითმმართველობის ინსტიტუციური ბაზის გაძლიერება

24.05.2016

ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებთან თანამშრომლობის პროგრამიდან გამომდინარე,  2015-2017 წლებში...

ვრცლად
სამუშაო შეხვედრა მუნიციპალიტეტების ადამიანური რესურსების მართვაზე პასუხისმგებელ თანამშრომლებთან

24.05.2016

მიმდინარე წლის 16-20 მაისს, თელავის მუნიციპალიტეტში სსიპ ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის...

ვრცლად
სასწავლო პროგრამების სარეგისტრაციო განაცხადის მიღების ვადები

19.05.2016

ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის...

ვრცლად
/
/
/
/
/
/
/
8
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის ოფიციალური ვებ-გვერდი