თვითმმართველობა და რეგიონული განვითარება
კანონმდებლობა პროექტები პუბლიკაციები
სიახლეები
ღია კარის დღე ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სასწავლო პროგრამების მიმწოდებლებისთვის

16.05.2016

სსიპ-ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი...

ვრცლად
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება: ტრენინგი - თვითმმართველობის საკანონმდებლო საფუძვლები

25.04.2016

მიმდინარე წლის 19-20 აპრილს და 21-22 აპრილს,  ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის...

ვრცლად
სამუშაო შეხვედრა მუნიციპალიტეტების ადამიანური რესურსების მართვაზე პასუხისმგებელ თანამშრომლებთან

25.04.2016

მიმდინარე წლის 19-22 აპრილს, ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სსიპ ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის...

ვრცლად
სამუშაო შეხვედრა თემაზე - მუნიციპალიტეტებს შორის მუნიციპალური სერვისების საუკეთესო განხორციელების გამოვლენის (Benchmarking) პროცესის ანალიზი

22.04.2016

მიმდინარე წლის 21 აპრილს, თბილისში, ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა თემაზე მუნიციპალიტეტებს შორის მუნიციპალური...

ვრცლად
მუნიციპალურ მოხელეთა სწავლების სასწავლო პროგრამების რეგისტრაცია

20.04.2016

შეგახსენებთ, რომ „ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემის, მასში ჩართული...

ვრცლად
/
/
/
/
/
/
/
/
9
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის ოფიციალური ვებ-გვერდი